Forskningsbaserte produkter

 
 

 

Science in Nutrition Ltd/NUF er et forskningsbasert selskap og arbeider med innovasjon knyttet til funksjonell ernæring. Selskapet har base i på Ellingsøy i Ålesund, men har  partnere i Norge samt Sverige, Danmark, Storbritania og USA. Miljøet og nettverktet har tung akademisk kompetanse innenfor forskning, helse, ernæring og bioteknologi med tilhørende stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.

I samarbeid med partnere utvikler, dokumenterer, fremstiller og markedsfører Science in Nutrition Ltd/NUF innovative spesialernæringsprodukter basert på ingredienser med funksjonelle egenskaper med vekt på marine ingredienser. Selskapet har fokus på ernæringsprodukter for sport og idrett (sports nutrition),  helserelaterte produkter knyttet til mage/tarmkanal-funksjon (tarmhelse - "digestive health") samt produkter for klinisk ernæring (clinical nutrition).

Science in Nutrition NUF samarbeider med Endotech AS i Oslo for markedsføring og salg av produkter til klinisk bruk, og med Sanovo Foods AS i Odense, Danmark, med utvikling og markedsføring av etnisk baserte funksjonelle ernæringsprodukter rettet mot feilernæring og underernæring i utviklingsland  med vekt på problematikk knyttet til barn og persistent diarré. Selskapet har også produksjonssamarbeid med Pharmatech AS i Fredrikstad og samarbeider med Pro Athlete Supplementation Ltd og CNP Professional Ltd salg av EPA+ Omega-3 i det britiske sportsernæringsmarkedet, og Rabel Protein Products AS i Danmark for salg og markedsføring av funksjonelle ernæringsprodukter i det danske markedet.

 

Professor i ernæring, Dr. philos. Einar Lied.

Behovene for ulike næringstoffer som f. eks vitaminer, mineraler, omega-3 fettsyrer og antioksidanter bør dekkes gjennom det oridnære kostholdet. Imidlertid, endringer i våre kostvaner har ført til at ulike grupper vil ha behov for gode og veldokumenterte kosttilskudd for å dekke disse behovene; slike kosttilskudd har vært i markedet i lang tid, og det eldste og mest kjente er medisintran produsert av torskelever.

Helsekost og kosttilskuddmarkedet er idag svært lukrativt dersom en kan bygge opp et produkt rundt den riktige og  "gode historien" med noen få sannhetsvitner som forteller om de gode effektene (av typen "det hjelper på meg"). Ofte er disse "godt for"-effektene forankret i "vitenskapelig dokumentasjon" uten at hverken vitenskapen eller sannsynlige forklaringsmodeller er særlig fremtredende, dersom de i det hele tatt er tilgjengelig.

Seriøse produsenter av slike tilskudd rammes derfor ofte av aggresiv, useriøs og uvederheftig markedsføring fra produsenter som er i markedet med produkter, som i følge markedsføringen hjelper mot det meste (...etc-etc-produkter), uten at det foreligger noen form for relevant dokumentasjon, - eller produsenter, som tar ut i markedet produkter med så små mengder virkestoff (f.eks. omega-3) at inntak ikke har noen praktisk betydning dersom man ikke spiser et stort antall kapsler eller et helt brød, - eller produkter som inneholder en ny type omega-3, som er bedre enn alle andre typer omega-3.

I det følgende vil det regelmessig bli presentert og kort diskutert ulike påstander og myter knyttet til omega-3 og antioksidanter; disse vil bli satt opp mot fakta slik de finnes i artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige journaler, og vurdert om det er en myte, et faktum eller bare en halvsannhet.

Les mer om Omega 3                        Les mer om hvordan du bruker våre produkter

 

 
 
Laboratoriebilde-6