I boken Sykling – Bli best på landevei og terreng gir forfatterparet Vegard Øverås Lied og Einar Lied deg sine aller beste tips for at du skal lykkes på sykkelen. Her blir sittestillinger, effektivt tråkk og styrketrening gjennomgått i tillegg til innstilling av sykkelen slik at den passer til deg. Gode treningsprogram, avhengig av hvilket nivå du er på, er en viktig del av arbeidet for å nå målet for sesongen. Og selve drivstoffet, riktig ernæring, blir grundig forklart slik at du skal få mest mulig ut av din treningsinnsats. Forfatterne gir deg også forslag til hva og hvordan du bør spise under og etter trening og ritt.

Utdrag fra boken:

Landeveissykling på pro-tour-nivå må uten tvil være verdens hardeste sport. En pro-tour-syldist tilbakelegger 35 000-40 ooo kilometer i året, og deltar på opptil 130 konkurranser i løpet av 10 måneder. Etapperitt hvor de tilbalælegger 3500 kilometer over tre uker, med etapper over 250 kilometer. Blodslit i endeløse fjelloverganger, fart og livsfare i utforlqøringer. Alle som en blir de merket for alltid i det uunngåelige møte med asfalten.
Det er ikke alle som overlever pro-tour-karrieren. Det er blodig alvor når det går i 80-90 kilometer i timen, og den eneste beskyttelse mot uhell er en lett hjelm på hodet. Samtidig har sykkel en annen side, en side som ikke er opplagt første gang en ser et sykkelritt.
Taktikkens sjakkspill, med kapteiner og hjelperyttere, som brilkker i et spill, med uskrevne regler som nesten aldri brytes. Pokerspillet på slutten av et sykkelritt hvor syklistene er utslitt etter kanskje 200 kilometer med hardkjør, og kun har ett kort igjen på hånden.

sykkelboken

Utdrag fra boken:

GOD SITTEPOSISJON PÅ SYKKELEN
Når du skal stille inn sykkelen, er det tre hovedmomenter som er viktige - luftmotstand, kraftutvilding og ergonomi. For terrengsykkling er luftmotstand vanligvis en mindre faktor, men med ritt som går på fine grusveier kommer farten fort opp i 40-45 Idlometer i timen.
Da kan det være mye å spare på en aerodynamisk sitteposisjon også på en terrengsykkel.
Sitteposisjonen på sykkelen er basert på de forskjellige kroppsmålene vi har, og det er nok smart ikke å legge for stor vekt på de ulike anbefalingene som finnes.
Noen har «myke» muskler og sener, mens andre er «stivere» og har ikke samme bevegelighet i muskler og ledd. Det kan for eksempel være store variasjoner hvor bevegelige vi er i korsryggen. En person som er stivere i korsryggen og sitter høyere med bena enn anbefalt.

Utdrag fra boken:

Ernæring og ytelse henger nøye sammen; yteevnen er ikke bare avhengig av at man spiser og drikker, men også av hva og når man spiser og drikker under trening og konkurranse. Generelt sett gjelder dette både for den fysiske og mentale yteevnen. Et nøye gjennomtenkt opplegg for næringsinntak må derfor betraktes som en integrert del av både trening og konkurranser.

For å forstå sammenhengen mellom ernæring og ytelse kan det være nyttig å betrakte celler og organer som kjemiske fabrikker, som gjennom ulike sammenkoblete biokjemiske reaksjoner produserer energi, utfører arbeid og produserer et stort antall små og store molekyler av enten funksjonell og/eller strukturell art, og som er nødvendig for å bygge opp celler og organer.

Alle disse reaksjonene og reaksjonsvegene er tett integrert og balansert mot hverandre. Den totale kapasiteten til dette «produksjonssystemet» er med på å bestemme kroppens fysiske og fysiologiske kapasitet.

Utdrag fra boken:

Skal en holde på med sykkel, så kan det være greit å ha noe verktøy og utstyr å hjelpe seg med. Ved moderat bruk av sykkelen, så vil de fleste faktisk komme langt med en enkel sykkelpumpe og et multiverktøy. Hvis du sykler mye, kan det være både nyttig og en god investering å kjøpe ekstra verktøy og utstyr for å vedlikeholde og utføre enklere reparasjoner av sykkelen selv. Det meste av vedlikehold og justering på sykkelen er relativt enkelt å lære, men enkelte ting bør en overlate til et sykkelverksted.
Vær oppmerksom på at når du kjøper en ny sykkel, så vil bremse- og girwire strekke seg noe etter en tid.
En wire skal ikke strekke seg mye før man merker at giret jukser litt eller at bremsene blir slakkere. Dette er relativt enkelt å justere hvis man vet hva man skal gjøre.
Man bør justere gir og bremser fortløpende når man oppdager at det ikke virker som det skal, både av sikkerhetsmessige årsaker og for at slitasjen ikke skal bli større enn nødvendig.