Om Omega 3

Omega-3-fettsyrer er en fellesbetegnelse på en gruppe langkjedete flerumettede fettsyrer som er karakterisert ved at den første dobbeltbinding i molekylet starter på karbonatom nummer tre regnet fra hydrokarbonenden, den posisjonen i hydrokarbonkjeden som kalles omega-3.

I en ernæringsmessig sammenheng er omega-3 fettsyrene såkalt essensielle, dvs vi må ha de tilført gjennom kosten eller på annen måte, ettersom kroppen selv ikke kan, eller bare under gitte forutsetninger kan danne disse fettsyrene.  Grunnen til at fettsyrene er essensielle er at kroppens synteseapparat ikke kan sette inn en dobbelbinding i 3.-posisjon regnet fra fettsyrens metyl-ende, eller det som i nomenklaturen kalles omega-enden. Men dersom kroppen får tilgang på fettsyrer, som allerede har en dobbelbinding i denne posisjonen, kan den bygge videre på disse og lage de biologisk viktige og aktive fettsyrene, eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DPA).  Derfor er omega-3 fettsyren alfa-linolensyre (ALA) essensiell fordi EPA og DHA kan syntetiseres ut fra denne. En annen omega-3 fettsyre, som finnes bl a i selolje, er docosapentaensyre (DPA).  Alfa-linolensyrer finner en i oljer fra både planter og dyr. EPA og DHA, derimot, finner en bare i marine oljer – disse fettsyrene kalles derfor ofte for marine fettsyrer.

Fysiologisk er disse fettsyrene svært viktige og fordi de inngår i en lang rekke strukturer, som er sentrale for en optimal cellefunksjon; samtidig er de nødvendige forstadier for dannelsen av en lang rekke hormoner, hormonlignende komponenter og signalstoffer, som deltar i eller påvirker vitale prosesser i kroppen

De viktigste fettsyrene er EPA og DHA, og virker på ulik måte. Det synes som om EPA er viktigst for hjerte- og karsykdommer, mens DHA er viktigst for hjerne- og synsfunksjoner. Omega-3 fettsyrene er viktig for:

 

  • normal funksjon av kroppens hjerte og karsystem, og alt som har med transport av blodvæske.
  • normal utvikling og funksjon av hjerne og nervevev
  • normal utvikling og funksjon av immunapparatet.
  • kroppens proteinsyntese, og normal vekst samt utvikling av organer.normal funksjon i ledd og det øvrige bevegelsesapparatet normal funksjon for forplantning.

Inntak under kroppens behov for EPA og DHA vil derfor føre til svekkelse, som igjen fører til redusert funksjonsevne og øker risiko for, eller fører til ulike sykdomstilstander.

Regelmessig inntak av flerumettete marine omega-3 fettsyrer er derfor en forutsetning for god helse og utvikling