Myter og sannheter

Det er etablert en lang rekke "sannheter" knyttet til helseeffekter om både omega-3 og antioksidanter, men som i virkeligheten er myter eller i beste fall lemfeldig omgang med virkeligheten og lite vederheftig markedsføring av produkter.

Siden er redigert av professor i ernæring, Dr. philos. Einar Lied.

Behovene for ulike næringstoffer som f. eks vitaminer, mineraler, omega-3 fettsyrer og antioksidanter bør dekkes gjennom det oridnære kostholdet. Imidlertid, endringer i våre kostvaner har ført til at ulike grupper vil ha behov for gode og veldokumenterte kosttilskudd for å dekke disse behovene; slike kosttilskudd har vært i markedet i lang tid, og det eldste og mest kjente er medisintran produsert av torskelever.

Helsekost og kosttilskuddmarkedet er idag svært lukrativt dersom en kan bygge opp et produkt rundt den riktige og  "gode historien" med noen få sannhetsvitner som forteller om de gode effektene (av typen "det hjelper på meg"). Ofte er disse "godt for"-effektene forankret i "vitenskapelig dokumentasjon" uten at hverken vitenskapen eller sannsynlige forklaringsmodeller er særlig fremtredende, dersom de i det hele tatt er tilgjengelig.

Seriøse produsenter av slike tilskudd rammes derfor ofte av aggresiv, useriøs og uvederheftig markedsføring fra produsenter som er i markedet med produkter, som i følge markedsføringen hjelper mot det meste (...etc-etc-produkter), uten at det foreligger noen form for relevant dokumentasjon, - eller produsenter, som tar ut i markedet produkter med så små mengder virkestoff (f.eks. omega-3) at inntak ikke har noen praktisk betydning dersom man ikke spiser et stort antall kapsler eller et helt brød, - eller produkter som inneholder en ny type omega-3, som er bedre enn alle andre typer omega-3.
 
I det følgende vil det regelmessig bli presentert og kort diskutert ulike påstander og myter knyttet til omega-3 og antioksidanter; disse vil bli satt opp mot fakta slik de finnes i artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige journaler, og vurdert om det er en myte, et faktum eller bare en halvsannhet.
 
UKENS "MYTER ELLER FAKTA?":
 

Påstand: Omega-3 fettsyrer fra fosfolipider gir større helseeffekt enn tilsvarende fettsyrer fra andre marine oljer slik som tran.

Fosfolipider er en type fett som finnes alle typer biologisk materiale, men i ulik mengde. Fosfolipidene finnes i mange forskjellige former og inngår i alt vesentlig som strukturelle komponenter i celler og vev. På grunn av sin funksjon er fosfolipidene rik på langkjedede flerumettede fettsyrer; i marint biologisk materiale er disse fettsyrene oftest EPA og DHA; marine fosfolipider er derfor en god kilde for omega-3 fettsyrer. I motsetning til fosfolipider er triglyceridene cellenes og organers måte å lagre energi - triglyceridene finnes derfor ikke i cellestrukturene, men som fettdråper i cellene. Avhengig av hva dyret (f. eks. fisken, selen eller krillen) har spist vil triglyceridene ha forskjellig sammensetning - dette betyr at fiskeoljer alltid vil inneholde omega-3 fettsyrer men med varierende innhold avhengig av art og tid for fangst. Imidlertid, når fettet er fordøyd og fettsyrene tatt opp i blodet "ser" ikke kroppen forskjell på en omega-3 fettsyre fra en fiskeolje eller et fosfolipid når disse fettsyrene som sådan blir brukt av kroppen i funksjonelle sammenhenger, følgelig er helseeffekten av EPA og DHA den samme enten opphavet er et triglycerid eller et fosfolipid.

Myte eller faktum?: Det er en myte at omega-3 fettsyrer fra fosfolipider er bedre og mer helsefremmende enn tilsvarende fettsyrer fra andre marine oljer.

 

Påstand: Inntak av høye konsentrasjoner av omega-3 reduserer risiko for hjertekarlidelser.

Et typisk norsk kosthold gir i gjennomsnitt et daglig inntak på bare 0.3 - 0.4 g omega-3 fettsyrer, noe som er lavere enn det anbefalte. Derfor er det viktig med tilskudd av omega-3 fettsyrer. Ny internasjonal forskning har vist at positive helseeffekter  oppnås ved inntak av ca 1 g per dag, og at et inntak utover dette ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende bedring av helsen. Konsentrerte kosttilskudd og høyt inntak av omega-3 fettsyrer er derfor ikke nødvendig. Et tilskudd på 0.5 - 0.7 g omega-3 per dag vil gi et inntak, som sammen med det som i gjennomsnitt tilføres gjennom kosten, dekker dagsbehovet og gir de positive og veldokumenterte effektene av disse fettsyrene.

Myte eller faktum?: Det er en myte at høyt inntak av omega-3 gir tilsvarende bedre helseeffekter.