Om fiskeoljen

Fiskeoljen i EPA+ Omega-3 kapselen er et EPA (eicosapentaensyre) konsentrat fremstilt ved molekylardestillasjon fiskeolje.  Fiskeoljekonsentratet, slik det foreligger i kapselen, er et triglycerid og av farmasøytisk kvalitet, dvs oljen tilfredstiller kvalitetskriteriene fastsatt i European Pharmacopeia, og kan anvendes til medisinsk bruk. På grunn av fremstillingsmetoden er oljen helt fri for alle typer industriell forurensing (PCB, dioksiner, tungmetaller). Fiskeolje slik som den hentes ut fra fiskeråstoffet inneholder maksimalt 32-35 % PUFA Omega-3, vanligvis vesentlig mindre.