Om krilloljen

Krilloljen i EPA  Omega-3 fremstilles uten bruk av kjemikalier. Produksjonen av oljen skjer ombord fangstskipet, og umiddelbart etter krillen er tatt ombord for å sikre best mulig kvalitet.

Krilloljen som anvendes i EPA+ Omega-3 produseres av råstoff fanget i verdens reneste havområde - Antarktis. Krill befinner seg dessuten langt nede på næringskjeden i det antarktiske økosystemet; dette betyr at olje produsert fra antarktisk krill ikke inneholder miljøgifter slik som PCB og dioxiner. Verdens Helsorganisasjon (WHO) har satt maksimumgrenser for disse farlige stoffene i oljer til matvarer - denne er satt til 2 picogram per gram olje. Dette er så lavt at produkter som inneholder mindre enn dette anses som fri for slike skadelige stoffer. Analyser  utført av det akkrediterte analyselaboratoriet Eurofins/ERGO i Hamburg har vist at krilloljen i EPA+ Omega-3 inneholder 0,75 picogram PCDDs/PCDFs per gram olje; dette er altså langt under grensen satt av WHO og EU.

krillwideslider04

Prosessen for å fremstille krilloljen i EPA+ Omega-3 starter med å koke råstoffet; under kokingen   denaturerer proteinet i krillen og celler ødelegges - dermed frigjøres fettet i råstoffet og kan skilles ut som en olje etter kokeprosessen; dette gjøres fysisk ved sentrifugering. Oljen er dyp rød på farge, som skyldes et høyt innhold av antioxidanten astaxanthin; denne er fettløselig og følger derfor med når oljen separeres fra krillmelet. Oljen er en nesten ren triglyceridolje og inneholder lite fosfolipider. Det høye innholdet av naturlig astaxanthin gjør oljen ideell til å blande med en omega-3 rik fiskeolje - resultatet er et omega-3 produkt, som har høyt innhold av en naturlig fettløselig antioksidant. Dette er viktig fordi omega-3 fettsyrene i vesentlig grad brukes av kroppen til å bygge opp cellemembraner, som må beskyttes mot oksydasjon av en fettløselig sterk antioksidant - kombinasjonen av omega-3 og astaxanthin er derfor veldig gunstig for oppbygging av kroppens membraner.

Krill lagrer energi som fett i form av fosfolipider og triglycerider; den største andelen fett er fosfolipider, mens triglycerider utgjør en mindre del og finnes i råstoffet bare i den siste delen av fangstperioden (april til mai). Krillen får både omega-3 fettsyrene og astaxanthin fra maten den spiser; det betyr at innholdet av disse fettsyrene, og deres innbyrdes sammensetning, samt innholdet av astaxanthin vil variere med årstiden.

Antioksidanter kan ikke uten videre sammenlignes med hverandre, men ettersom både vitamin E og astaxanthin i stor grad og noenlunde på samme måte fungerer ved å beskytte fettsyrene i cellemembraner kan en også innenfor rimelige grenser sammenligne disse som antioksidanter. Innholdet av astaxanthin i krilloljen varierer mellom 0,8 mg og 1.0 mg pr kg olje. Ettersom antioksidantegenskapene til astaxanthin er målt til minst 300 ganger naturlig vitamin E betyr det at en kapsel EPA+ Omega-3 inneholder en mengde antioksidant tilsvarende 90 mg vitamin E.  Anbefalt daglig inntak av vitamin E i Norden ligger på 8 og 10 mg til henholdsvis menn og kvinner. I den grad man fysiologisk kan sammenligne vitamin E og astaxanthin som antioksidant vil altså krilloljen i 1 kapsel EPA+ Omega-3 tilsvare10 ganger anbefalt inntak av vitamin E.

 krillwideslider01

Vi har valgt å bruke den delen av krilloljen som kommer ut fra råstoffet etter koking - dermed får vi en olje som er helt fri for organiske løsemidler og praktisk talt er fri for miljøgifter samtidig som den har beholdt sine svært gode egenskaper som antioksidant.